7 mars 2010 - Brånsta
Mentalbeskrivare: Elisabeth Bergström
Testledare: Daniel Zaxin
Hiljas resultat i ljusgrått

 

MOMENT

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT

Hälsning

Avvisar kontakt -morrning (och/eller bitförsök)

Undviker

kontakt -

skyggar och

drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla

1b. KONTAKT

Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.  

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. 

Engagerar sig

Följer med villigt. visar intensivt intresse mot testledaren hoppar och gnäller

1c. KONTAKT

Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar

sig undan, tar eventuellt

kontakt med föraren.  

Accepterar hantering.

Accepterar.

Svarar med kontaktbeteende. 

Accepterar.

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. 

2a. LEK 1

Leklust

Leker ej.

Leker ej men

visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt. 

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. 

2b. LEK 1

Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar

på föremålet. 

Griper försiktigt eller nyper i föremålet. 

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet. 

2c. LEK 1

Dragkamp

Biter ej. 

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. 

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a. JAKT

Förföljande

Startar ej. 

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. kan öka farten. Fullföljer. 

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

1:a och 2:a gången

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT

Gripande

Nonchalerar bytet/

springer ej fram.
 

Griper inte, nosar

på föremålet.
1:a och 2:a gången

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet minst 3 sekunder. 

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn, står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets höjningar. 

Är uppmärksam, med ökad aktivitet eller oro efter hand. 

Är orolig. Växlar snabbt aktivitet. 

5a. AVSTÅNDSLEK

Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad. 

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka starförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVSTÅNDSLEK

Hot / Aggression

Visar inga hogtbeteenden

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del.

Visat hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del. 

Visat hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.

5c. AVSTÅNDSLEK

Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremål.  

Går fram när figuranten ger sig tillkänna. 

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går direkt fram till figuranten utan hjälp.

5d. AVSTÅNDSLEK

Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men

visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. 

Griper direkt
med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e. AVSTÅNDSLEK

Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant.

Uppmanar
passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKNING

Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst fem meter.

Flyr med än fem meter.

6b. ÖVERRASKNING

Hot / Aggression

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under en längre tid. 

Visat flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKNING

Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren har gått halva sträckan.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKNING

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 

Liten båge, eller liten tempo-

växling, eller

tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKNING

Kvarstående intresse

Visar inget intresse. 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid

minst ett tillfälle. 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/leker mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker mot overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSLIGHET

Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst fem meter.

Flyr mer än fem meter.

7b. LJUDKÄNSLIGHET

Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet då föraren står bredvid.

Går fram till skramlet då föraren gått halva sträckan.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSLIGHET

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller

tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort

mått av rädsla eller ökad

rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSLIGHET

Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst ett tillfälle. 

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid

minst två

tillfällen.

Biter i/leker

mot skramlet. Intresset

minskar efter hand.

Biter i/leker

mot skramlet

vid två eller

fler passager.

8a. SPÖKEN

Hot / Aggression

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under en längre tid.

Visar flera hotbeteenden

och någon

attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/

skärmar av sig.

Tittar till mot spökena

då och då.

Kontrollerar/

handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar och/eller

handlar mot

båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar

handlar mot båda spökena under

hela momentet.

8c. SPÖKEN

Rädsla

Uppehåller sig

i huvudsak

framför eller bredvid föraren. 

Uppehåller

sig i huvudsak

framför eller bredvid

föraren. Någon avstånds-

reglering. 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid

föraren. Pendlar mellan flyktstart

och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr

8d. SPÖKEN

Nyfikenhet

Går fram när föraren har

tagit av figurantens förklädnad.

Går fram när föraren talar med med figuranten/

lockar på hunden.

Går fram till

fig. när föraren står bredvid.

Går fram till

spöket när

föraren gått

halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN

Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figuranten bjuder.

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende

mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2

Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Startar snabbt, leker aktivt. 

Leker mycket

aktivt, startar mycket snabbt. 

9b. LEK 2

Griper

Griper ej.

Griper ej,

nosar på föremålet. 

Griper försiktigt eller nyper i föremålet. 

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt,

hugger föremålet i farten. 

10. SKOTT

Visar ingen berördhet.

Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/

passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

Mattes kommentar: Hiljas MH skedde i minusgrader och snö. Hon gjorde ett fint MH som speglar hennes personlighet på ett bra sätt. Hon var lekfull, glad, nyfiken och avreagerade på ett mycket bra sätt. Hon var engagerad hela testen och jag tror att hon hade en kul stund på banan.

Jag trodde att hon skulle vara mer intensiv i hälsningsfrasen. Däremot lekte hon mycket mer än vad jag hade räknat med, kul! Hon gick ner sig lite från lek nummer ett till lek nummer två. Hon hade jättekul med leksaken och trots att jag tycker att jag har en bra inkallning, så visade hon inte det idag... ;)

Jakten var kalas, full fart ut, men inget gripande. Aktiviteten vad bättre än vad jag förväntat mig. Hon var lugn, men sysselsatte sig själv hela tiden. Jag hade förväntat mig mer pip och gnäll. Vid avståndsleken tappade hon fokus lite eftersom hon såg några människor som gick på en väg längre bort. Hon drog iväg i full fart mot figuranten när jag släppte henne. Lekte lite, men avbröt för att kika på annat.

Dumpe var läskig, hon skällde mycket. Hon puttade lite sött på mig. "Gå fram du matte, så kommer jag sen". När jag stod vid overallen så vågade hon sig fram. Skramlet var inga bekymmer, hon bor ju med en liten kille som älskar att slamra med kastruller. Spökena var läskiga, så pass läskiga att hon inte fixade att stå kvar tillsammans med mig. Men även här fixade hon att komma fram när jag stod vid spökena.

Lekte bra på slutet, men inte lika intensivt som i början. När det var dags för skotten så använde jag en egen leksak, Ronny råtta. Hilja avbröt leken direkt det small, men lekte vidare efter en stund. Samma sak vid passiviteten, hon kikade mot skytten, men var absolut inte rädd. Jag tror att jag gjorde dumt som bytte leksak, för hon gillade den vi lekte med först. Många tyckte att en trea var lite hårt dömt och ansåg att en tvåa hade varit mer rättvist.

En kul stund hade vi iaf och jag är mycket nöjd med Hiljas insats. Hon är inte den tuffaste tjejen, men hon avreagerar bra. Hon är en positiv tjej som litar på mig som matte, det känns gött. Hilja plus matte är lika med sant!

 

 


Här kommer några bilder från beskrivningen, fotade av fam Appelbring.
Snart vår tur, lite mys innan vi beger oss ut i hetluften.

Hantering, inga bekymmer.

Leka är kul tycker Hille.

Avståndslek.

Dumpe var allt lite läskig.

Läskiga spöken.

Men mysiga när Hilja förstod att det bara var människor.