8 augusti 2004 - Rönneshytta
Mentalbeskrivare: Bengt Eriksson
Testledare: Leif Eriksson
Harrys resultat i grått
 

MOMENT

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT

Hälsning

Avvisar kontakt -morrning (och/eller bitförsök)

Undviker

kontakt -

skyggar och

drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla

1b. KONTAKT

Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.  

Följer med hela sträckan, neutral

Följer med villigt. 

Engagerar sig

Följer med villigt. visar intensivt intresse mot testledaren hoppar och gnäller

1c. KONTAKT

Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar

sig undan, tar eventuellt

kontakt med föraren.  

Accepterar.

Är neutral.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. 

Accepterar.

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. 

2a. LEK 1

Leklust

Leker ej.

Leker ej men

visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt. 

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. 

2b. LEK 1

Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar

på föremålet. 

Griper försiktigt eller nyper i föremålet. 

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet. 

2c. LEK 1

Dragkamp

Biter ej. 

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. 

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a. JAKT

Förföljande

Startar ej. 1

Startar men avbryter. 2

Startar eller springer långsamt. kan öka farten. Fullföljer. 

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT

Gripande

Nonchalerar bytet/

springer ej fram.
1 och 2

Griper ej, nosar

på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet minst 3 sekunder. 

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn, står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets höjningar. 

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar. 

Är orolig. Växlar snabbt aktivitet. 

5a. AVSTÅNDSLEK

Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad. 

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka starförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVSTÅNDSLEK

Hot / Aggression

Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del.

Visat hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del. 

Visat hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.

5c. AVSTÅNDSLEK

Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremål.  

Går fram när figuranten ger sig tillkänna. 

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går direkt fram till figuranten utan hjälp.

5d. AVSTÅNDSLEK

Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men

visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. 

Griper direkt
med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e. AVSTÅNDSLEK

Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant.

Uppmanar
passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKNING

Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst fem meter.

Flyr med än fem meter.

6b. ÖVERRASKNING

Hot / Aggression

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under en längre tid. 

Visat flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKNING

Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren har gått halva sträckan.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKNING

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 

Liten båge, eller liten tempo-

växling, eller

tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKNING

Kvarstående intresse

Inget intresse
för overallen. 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid

minst ett tillfälle. 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/leker mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker mot overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSLIGHET

Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst fem meter.

Flyr med än fem meter.

7b. LJUDKÄNSLIGHET

Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet då föraren står bredvid.

Går fram till skramlet då föraren gått halva sträckan.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSLIGHET

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. 

Liten båge, eller liten tempo-växling, eller

tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort

mått av rädsla eller ökad

rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSLIGHET

Kvarstående intresse

Inget intresse

för ljudkällan. 

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst ett tillfälle. 

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid

minst två

tillfällen.

Biter i/leker

mot skramlet. Intresset

minskar efter hand.

Biter i/leker

mot skramlet

vid två eller

fler passager.

8a. SPÖKEN

Hot / Aggression

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under en längre tid.

Visar flera hotbeteenden

och någon

attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/

skärmar av sig.

Tittar till mot spökena

då och då.

Kontrollerar/

handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/

handlar mot

båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar

handlar mot båda spökena under

hela momentet.

8c. SPÖKEN

Rädsla

Uppehåller sig

i huvudsak

framför eller bredvid föraren. 

Uppehåller

sig i huvudsak

framför eller bredvid

föraren. Någon avstånds-

reglering. 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid

föraren. Pendlar mellan flyktstart

och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd.

Kan ta stöd av publiken eller

lämna platsen.

8d. SPÖKEN

Nyfikenhet

Går fram när föraren har

tagit av figurantens förklädnad.

Går fram när föraren talar med med figuranten/

lockar på hunden.

Går fram till

spöket när föraren står bredvid.

Går fram till

spöket när

föraren gått

halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN

Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figuranten bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende

mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2

Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt,

startar snabbt. 

Leker mycket

aktivt, startar mycket snabbt. 

9b. LEK 2

Griper

Griper ej.

Griper ej,

nosar på föremålet. 

Griper försiktigt eller nyper i föremålet. 

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt,

hugger föremålet. 

10. SKOTT

Visar ingen berördhet.

Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kontroller som försvinner efter första skotten.

Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.

 

 

Mattes kommentar: Så var det då äntligen dags för Harrys MH-beskrivning. En dag som jag både fasat inför och längtat efter... Jag har varit orolig eftersom man ska ha hunden lös i många moment och herr Harry har en tendens till att dra iväg om han hittar något intressant spår. Sedan tycker jag ju att det skulle bli oerhört intressant att se hur Harry skulle reagera i de olika situationerna. Beskrivningen genomfördes i Rönneshytta, som ligger ca 1 mil norr om Askersund, i ca 28 gradig hetta. Hundarna var ganska varma och flåsade en hel del.

Uppfödaren Elli hade gjort en kanonjobb! Utställning, valpträff och Mh-beskrivning (för andra pinschrar och hundar) på lördagen och Mh-beskrivning för H-kullen på söndagen! Jag är otroligt tacksam för att ha hittat en sån toppenuppfödare! Så, då är det dags att analysera och bortförklara (?) Harrys MH.

Det första momentet var kontakt. Harry är inte överdrivet intresserad att hälsa på främlingar i "verkligheten" så varför skulle han vara det nu? Han tyckte att testledaren Leif var en kufisk figur och att han förtjänade en utskällning. Att Harry morrade missade jag helt eftersom jag babblade på att han inte brukar göra så här. Och det är ju faktiskt sant. Harry brukar inte morra och skälla, bara vara totalt obrydd. Kanske han kände av min nervositet...

Moment 2 var lek. Harry älskar att kampa och han började lite försiktigt, men kom igång efter ett tag. Jag tror att värmen spelade in litegrann, sen kampar han ju helst med mig, inte med främlingar. Jag trodde faktiskt att han skulle ha lite mera action i detta moment.

Nästa moment gjorde matte extra nervös, förföljande. En trasa släpas fram på en väg och hunden skulle vara lös och springa efter den, detta skall göras två gånger. Det kändes inte bra att koppla loss eftersom jag var orolig över att komma hem utan hund. Första gången såg inte Harry trasan så han strosade fram och luktade lite och passade på att kissa en skvätt. Andra gången fick han syn på den och på äkta pinschervis så ställde han sig upp på bakbenen för att se bättre =) När jag släppte så rusade han fram, men stannade eftersom han insåg att det bara var en trasa.

Sen hände det som jag hade fasat för. Harry stack in i skogen och försvann. Jag gick efter och ropade, men ingen reaktion från hunden. Skogen var oroväckande tyst i en evighet, det kändes så... Till slut ropar Andreas (husse) att han såg honom. Med lite lock så kunde jag sätta fast kopplet. En suck av lättnad och sen var det dags för nästa moment.

Som var aktivitet. I tre minuter skulle man bara stå på en plats och inte göra någonting. Jag var uppjagad pga av Harrys upptåg och han var på gång efter sin lilla springtur. Han varierade mellan att stå, gå omkring, gräva i mossan för att sedan lägga sig ner i "gropen" som han hade grävt för att få lite svalka. Han gillar ju inte att bara stå stilla...

Moment 5 var avståndslek. En figurant med en stor kappa på sig studsar fram ur skogen, för att sedan försvinna, ta av sig kappan och komma fram och inbjuda till lek. Hunden skulle vara lös i detta moment. Men tydligen hade Harry fått nog av sin förra utflykt, för det var den enda han gjorde på hela testet. Harry skällde till några gånger på figuranten, men gick inte fram.

Efter avståndsleken så var det Dumpe. En overall som dyker upp från ingenstans. Harry tyckte att Dumpe var läskig, vi fick ta ner den för att Harry skulle våga sig fram. Han gick med andra ord inte fram till overallen i tid.

Sen var det dags för skrammel. Jag trodde att Harry skulle vara ganska cool, för han brukar inte bry sig om man tappar något i golvet eller så. Men han blev lite rädd härmed. Inte lika mycket som på Dumpe, men lite läskigt var det allt. Samtidigt var han nyfiken på vad det var för något som hade låtit mitt ute i skogen så han gick fram och kikade när vi gick förbi.

Näst sista momenten var spökena! Harry satt lugnt i mossan och tittade på dem när de gick framåt. Han hade stenkoll, men gjorde ingenting så länge de höll sig på någorlunda avstånd. Men när de kom ungefär 10 meter ifrån oss så ställde han sig upp och började morra och skälla lite. Det hjälpte ju inte, de fortsatte att komma närmare och då tyckte Harry att det var bäst att dra. Han sprang iväg en bra bit och ville inte komma och hälsa på de där konstiga figurerna. De tog av sig spökdräkterna och vi fick locka och gå in en bit i skogen innan han vågade sig fram för att hälsa.

Skotten var det sista. Harry har aldrig reagerat på skott eller smällare och det gjorde han inte idag heller. Han ville inte leka, men jag tror att det beror på att han var så varm och trött efter allt som hänt i skogen. Första skottet smällde och Harry rörde knappt på huvudet. En gång så klickade pistolen och Harry kikade in mot skogen för att få en skymt av vad det kunde vara. Annars så stod han stilla och visade ingen berördhet.

Precis efter testen så var jag lite missnöjd eftersom Harry hade visat mer rädsla än vad jag trodde. Men efterhand när man fått smälta allt och titta igenom protokollet så är jag nöjd. Jag visste att han var feg och att han skulle dra in i skogen så fort han fick chansen.... Det viktigaste är ju ändå att fast han blir rädd så fixar han att avreagera och gå vidare! Det här är den hund jag har och att göra ett MH var riktigt intressant och nu vet jag vad jag har att jobba vidare på!

 Avståndslek. Harry har stenkoll på figuranten som studsar
omkring längre fram på skogsvägen.

Dumpe var allt lite läskig.

Harry satt lugnt och tittade på spökena. Men när de kom för
nära så tyckte Harry att det var bäst att dra.